۰

مبلغ فطریه و کفاره رمضان 1401 تعیین شد

ظظ مراجع عظام تقلید، نظر خود را درباره مبلغ و مقدار فطریه و کفاره رمضان 1401 اعلام کردند که بدین شرح است:

میزان زکات فطریه 1401

 

راهنمای مطالعه:

 

یکی از اعمال واجب در روز عید فطر پرداختن زکات فطره است. زکات فطره بر کسانی واجب است که در شب عید فطر اولاً مکلف باشند و ثانیاً فقیر نباشد و ثالثاً نان‌خور دیگران هم محسوب نشوند. کسانی که دارای این شرایط هستند زکات فطره را باید بپردازند. وقت پرداخت زکات فطره از شب عید است تا ظهر روز عید و به نظر رهبر معظم انقلاب و برخی فقهای دیگر بنا بر احتیاط باید قبل از نماز عید زکات فطره را بپردازند. اگر کسی برایش این امکان وجود نداشت، یعنی دسترسی نداشت یا امکان پرداختن نبود لااقل جدا کند و کنار بگذارد تا بعداً ادا کند.

 

مبلغ فطریه و کفاره رمضان 1401 دفتر مراجع تقلید:

 

 دفاتر مراجع عظام تقلید، مقدار و مبلغ فطریه و کفاره رمضان سال 1401 را اعلام کردند که بدین شرح است:

    

آیت الله العظمی خامنه ای

مکلف باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند برای هر نفر، یک صاع (تقریباً سه کیلوگرم) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت یا مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد، کافی است.

   

آیت‌الله سیستانی

دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی هم مبلغ فطریه را بر مبنای گندم 40هزار تومان، برنج ایرانی 225 هزار تومان و برنج غیرایرانی هم 60هزار تومان اعلام کرده است.

 

آیت‌الله وحید خراسانی

دفتر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی هم مبلغ فطریه را بر مبنای گندم 40 هزار تومان و برنج 140 هزار تومان اعلام کرده است.

بر اساس اعلام دفتر آیت‌الله جوادی آملی مؤمنان می‌توانند به ازای هر نفر به میزان مبلغ حدود سه کیلو گندم، برنج، جو، خرما، کشمش و مانند آن‌ها را به عنوان زکات فطره پرداخت کنند و البته در انتخاب آن‌ها مختار هستند.

 

آیت‌الله جوادی آملی


بر اساس اعلام دفتر آیت‌الله العظمی جوادی آملی، زکات فطره امسال به قیمت گندم تقریبا 40هزار تومان و بر اساس قیمت برنج خارجی و ایرانی به ترتیب 60 و 225 هزار تومان خواهد بود.

اما میزان کفاره غیرعمدی و عمدی نیز بر اساس اعلام دفتر آیت‌الله جوادی آملی به ترتیب برای هر روز ماه مبارک رمضان 8و 480هزار تومان است.

 

آیت‌الله شبیری زنجانی

دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریبا3 کیلو و 600 گرم) از خوراکی‌های رایج در منطقه خود (مانند گندم، برنج و غیره) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.

اطلاعیه می‌افزاید: با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند.

در ادامه اطلاعیه دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی تاکید شده است: کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز، یک مد طعام (حدود 900 گرم به‌حساب گندم) است که باید به مسکین (فردی که معیشتش سخت‌تر از فقیر است) پرداخت شود و در صورت اطمینان می‌توان قیمت آن را به مسکین داد تا به وکالت از مکلف، برای خودش این مقدار طعام بخرد.

طبق اطلاعیه این مرجع تقلید، آیت‌الله‌ شبیری زنجانی، مبلغ 40 هزار تومان را بابت زکات فطره هر نفر (به‌حساب قیمت گندم) و مبلغ 10 هزار تومان را برای کفاره افطار اعلام کرد.

 

آیت الله مکارم شیرازی 

براساس نظر آیت‌الله مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ 40 هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ ۱۵۰هزار تومان اعلام شده است که مومنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند.

اطلاعیه دفتر آیت الله مکارم شیرازی می‌افزاید: کفاره روزه غیر عمد مبلغ هشت هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود؛ همچنین کفاره روزه عمد مبلغ 480 هزار تومان است.

اطلاعیه حاکی است: لازم به ذکر است که براساس مساله هزار و 692 رساله توضیح المسائل آیت‌الله مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است، یعنی باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (تقریبا سه کیلو) از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را بدهد کافی است. در ضمن بنابر فتوای این مرجع تقلید اگر کسی فقط در افطار شب عید فطر میهمان دیگری باشد فطریه او به عهده خودش است.

 

آیت‌الله نوری همدانی

دفتر آیت‌الله العظمی نوری همدانی هم در اطلاعیه‌ای مبلغ زکات فطره و کفاره را چنین اعلام کرد؛ شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفری یک صاع (3 کیلو) از خوراکی‌های رایج خود (مانند گندم، برنج و …) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.

با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهر‌های مختلف، ممکن است تفاوت داشته باشد، لذا مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند.

دفتر این مرجع تقلید مبلغ قوت غالب گندم را 40 هزار تومان و قوت غالب برنج ایرانی 150 هزار تومان اعلام می‌نماید که مؤمنین در پرداخت یکی از آن مخیر هستند.

 

کفاره چیست ؟

در تعریف کفاره آمده است که کفاره چیزی است که به وسیله آن گناه ناچیز می شود مثل روزه صدقه یا غیره.

 

چه زمانی باید کفاره روزه بدهیم؟

اگر به دلیل بیماری، مسافرت، یا هر عذر موجه دیگری مجبور به افطار کردن روزه شده باشید یا روزه نگرفته باشید و تا ماه رمضان سال بعد قضای آن را به جا نیاورده باشد، باید علاوه بر گرفتن روزه قضا، کفاره نیز بدهید.

کفاره روزه نگرفتن چقدر است؟

برای کفاره روزه ای که با عذر موجه قضا شده باید یک مد طعام که برابر 750گرم (گندم، برنج و…) می باشد به یک فقیر بدهید. و به اصطلاح یک فقیر را سیر کنید. طعام میتواند هرچیزی باشد اما اغلب، برنج، نان و یا گندم مد نظر است.

-کفاره روزه ای که عمدا قضا شده باشد:


اگر عمدا و بدون دلیل، روزه نگرفته باشید، باید علاوه بر بجا آوردن قضای روزه، شصت مد طعام به شصت مسکین بدهید.

 

-اگر روزه با یک فعل حرام شکسته شود:


چنانچه روزه بوسیله ی انجام یک فعل حرام (زنا، شراب و…) شکسته شود، باید 60 روز روزه ی قضا گرفته و 60 مد طعام به 60 مسکین بدهد.

در فتوای مراجع آمده است که چنانچه کفاره روزه به کسی واجب باشد، باید یک بنده را آزاد کند یا دوماه روزه بگیرد (که 31 روز آن متوالی باشد) یا 60 فقیر راسیر کند یا به هر فقیر یک مد طعام بدهد.
طعام میتواند گندم، جو، برنج و… باشد.

اگر توان این کار را ندارد، هر اندازه که می تواند طعام بدهد و اگر توان اطعام را ندارد، استغفار کند. با این احتیاط واجب که هر وقت توانست، طعام را بدهد.

 

بنابر این برای کفاره روزه نگرفتن به عمد باید این شرایط را به ترتیب انجام بدهد:

  • دوماه روزه بگیرد
  • اگر نتوانست روزه بگیرد 60 فقیر را طعام بدهد
  • اگر نتوانست طعام بدهد، استغفار کند.

هر مد طعام چقدر است:

هر مد طعام برابر با تقریبا ده سیر یا 750 گرم است.

با این حساب میزان کفاره روزه سال 1401 چند تومان است.
پول جزو کفارات به حساب نمی آید اما اگر کسی از کفاره ها، سیر کردن مسکین را انتخاب کند، میتواند پول را به مسکین داده، تا از جانب او طعام بخرد.
مقدار پول به نوع طعامی که انتخاب کرده بستگی دارد.
برای اطعام شصت فقیر، باید 45کیلوگرم برنج یا گندم یا… بخرد.

 

۵
از ۵
۲۶ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

احمدی گفت:
مطالب عالی بود. التماس دعا
احمدی گفت:
مطالب عالی بود. التماس دعا

دسته بندی
​​​​​​​_________

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید