۰

تعبیر خواب جن- دیدن جن در خواب آیا خبر از وقوع حوادث ناگوار می دهد؟

تعبیر خواب جن-دیدن جن در خواب نشانه چیست؟ آیا خواب جن بد است؟ آیا دیدن جن در خواب، خبر از وقوع حوادث ناگوار می دهد؟دیدن جن در خواب چیزی است که باعث ترس می شود؟ با ما همراه باشید تا به پاسخ سوالات خود برسید. 


تعبیر خواب جن

 

راهنمای مطالعه:

 

تعبیر ابن سیرین

تعبیر  امام صادق (ع)

تعبیر  جابر مغربی

تعبیر  ابراهیم کرمانی

تعبیر آنلی بیتون

تعبیر دانیال نبی

تعبیر خالد بن محد العنبری

تعبیر حضرت یوسف

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

نتیجه گیری کلی

 

تعبیر خواب:

به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینیم گفته می‌ شود. همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است. خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست. موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.

وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا. در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

جن چیزهایی هستند که در واقعیت قابل مشاهده نیستند اما دیدن جن در خواب چیزی است که باعث ترس می شود.

 


بیشتر بدانید : 

دوستی با اجنه جهت درمان بیماریها- راههای دفع اجنه


 

در مورد دیدن و داخل شدن اجنه در خواب‌ها و رویاهای ما معبران تعابیر مختلفی را بیان کرده‌اند. برخی دیدن جن را نشانه دشمن دانسته‌اند و برخی دیگر حضور جن در خواب را به بخت و کامروایی تعبیر کرده‌اند. قبل از ورود به مبحث تعبیر خواب می‌بایست از تفاوت بین جن و پری آگاه شد.

 

تفاوت بین جن و پری چیست؟

«پرى» به معناى «جن مؤنث» است. اجنه داراى دو جنس مذکر و مونث و توالد و تناسل‏اند و پرى به جنس مؤنث آن گفته مى‏شود. در وجود جن از دیدگاه اسلام تردیدى وجود ندارد. اصل امکان و وجود رابطه بین برخى از انسان‏ها و اجنه نیز قابل انکار نیست.

ابوهریره گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

 


تعبیر خواب جن و پری

 

تعبیر ابن سیرین:

جن در خواب به تعبیر ابن سیرین به تفصیل برای همه موارد:

 

 زدن جن در خواب

 

اگر خوابیده در خواب ببیند که جن در خواب او را می زند، نشانه وجود دشمنی است که می خواهد به صاحب خواب آسیب برساند.

در حالی که اگر خواب ببیند که در خواب جن را می زند، این نشانه پیروزی بر دشمن با هوش بیننده است.

جنیان حیله گر و فریبکارند و دیدن جن در خواب که صاحب خواب را می زند، رؤیت ناخوشایندی است.

و دیدن جن در خواب از تو می ترسد و می گریزد، این نشان می دهد که صاحب خواب فردی متدین است که به پروردگارش نزدیک است و کار نیک انجام می دهد.

 

درگیری با جن در خواب

 

ديدن خفته كه در خواب با جن درگير است دليل بر اين است كه جن مي خواهد به اين شخص ضرر برساند ولي در صورت مصونيت بيننده از خدا نمي تواند.

اگر خوابیده در خواب ببیند که با جن در حال مبارزه است، اما در نهایت جن را شکست داد، نشانگر این است که بیننده از نزدیکان پروردگارش و متدین است.

اگر شخصی در خواب ببیند که جنی با او درگیر است، ولی جنیان پیروز شده اند، نشانه دست زدن به این شخص است و باید از خود به خوبی محافظت کند.

این بینش همچنین نشان می دهد که شخصیت صاحب خواب آنقدر ضعیف است که جن ها بر او مسلط شده و در واقعیت او را کنترل می کنند.

درگیری با جن به طور کلی، نشانه این است که خداوند این شخص را از شر شیاطین جن حفظ و محفوظ می دارد و خداوند بالاتر و داناتر است.


تعبیر خواب جن

 


 

دیدن جن در خواب به صورت انسان

 

اگر خوابیده در خواب ببیند که به جن تبدیل شده است، بیانگر این است که او شخصیتی حیله گر است که قصد آسیب رساندن به اطرافیان خود را دارد و باید آن را پس بگیرد.

در حالی که اگر خواب ببیند که جن تبدیل به انسان می شود و وارد خانه او می شود، دلیل بر این است که افرادی هستند که در حقیقت برای دزدی وارد خانه خوابیده می شوند و در صورت کشف، یک سرگرد. مشکل برای بیننده پیش خواهد آمد.

و ديدن جن در خانه ايستاده دليل بر نذري است كه شخص به آن عمل نكرده است و اين رؤيت نيز حاكي از حالت ناكامي است كه بيننده در آن زندگي مي كند.

حفظ قرآن کریم توسط جنیان در خواب دلیل بر علم نافع و حکمت بیننده است و خداوند برتر و داناتر است.

 

دیدن جن در خواب به صورت کودک

 

اگر خواب ببیند که جن به فرزندی تبدیل شده است، نشانة آن است که صاحب خواب دچار بحران هایی می شود، ولی انشاءالله به سلامتی می گذرند.

دیدن جن در خواب به شکل کودک بیانگر آن است که تغییرات منفی در زندگی صاحب خواب رخ خواهد داد.

دیدن جن به شکل کودک در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب در آن دوره در مسیر هلاکت گام برمی دارد و باید از آن بازگردد.

صحبت با جن در خواب بیانگر این است که بیننده خواب با افرادی برخورد می کند که به اندازه کافی کینه توز هستند و باید مراقب آنها باشد.

 

تعبیر خواب جن را در خواب می پوشید

 

اگر در خواب ببیند که جن به او ملبس شده است، نشان از حیله گری این شخص است و اطرافیان خود را فریب می دهد.

دیدن جن در درون بیننده خواب بیانگر وجود افکار نادرست و مخربی است که صاحب خواب به آنها اعتقاد دارد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. 

دیدن جن در درون انسان در خواب هشداری است که او را از افکار منفی خود برحذر می دارد و باید از آن افکار دست بکشد.

دیدن جن در خواب بیانگر این است که صاحب خواب به دلیل افکار بد و رفتار بدش برای اطرافیان شخصیتی دوست داشتنی و مضر است.

 

دیدن جن در خواب به صورت حیوان

 

ابن سیرین معتقد است که دیدن جن در خواب به صورت حیوان، رؤیت نامطلوبی است.

دیدن جن به صورت حیوان در خواب بیانگر فریب و دزدی و نیز فریب است.

و اگر در خواب ببیند که جن به صورت انسان ظاهر شده است، دلیل بر آن است که صاحب خواب بدهی دارد که هنوز پرداخت نکرده است.

این رؤیا برای صاحب رؤیا، هشداری است از لزوم پرداخت بدهی که بر دوش اوست تا بار بزرگی بر دوش نگیرد.

 

تعبیر خواب طلسم از جن در خواب

 

اگر خوابیده در خواب ببیند که برای خلاصی از جن، رقیه شرعی می خواند، دلیل بر دروغگو بودن اوست.

و خواندن متنی غیر از قرآن و سنت پیامبر برای خلاصی از جن در خواب، بیانگر این است که صاحب خواب در دین خود منافق است.

اگر حاکم در خواب ببیند که رقیه شرعی بر جن می‌خواند، بیانگر این است که او حاکم ظالم است.

اما اگر بیننده تاجر کار کند و در خواب ببیند که رقیه شرعی را به قصد خلاصی از جن می خواند، دلیل بر متقلب بودن او در تجارت است.

خواندن مداوم رقیه شرعی در خواب با احادیث نبوی دلیل بر رهایی از غم و اندوه است و خداوند بالاتر و داناتر است.

اگر بیننده مریض باشد و در خواب ببیند که رقیه شرعی می‌خواند، نشانه آن است که ان‌شاءالله شفا می‌یابد.

 

تعبیر خواب ازدواج با جن در خواب

 

اگر خوابیده در خواب ببیند که با جن ازدواج می کند، این رویت بسته به حال بیننده در تعبیر آن فرق می کند.

اگر بیننده جوان مجرد باشد و در خواب ببیند که با جن ازدواج می کند، این نشانه ازدواج با زن گناهکار است و خداوند بالاتر و داناتر است.

در حالي كه اين بينش حاكي از حكم و اعتبار است در صورتي كه بيننده بخواهد و شايسته اين كار باشد.

و اگر بيننده بخواهد حيوانى بخرد و در خواب بيند كه با جنى ازدواج مى كند، دليل است كه آن حيوان بيمار مى شود و خدا بالاتر و داناتر است.

 


تعبیر خواب جن


 

تعبیر دیدن جن در خواب در داخل خانه

 

دیدن جن در خواب غالباً دید ناخوشایندی است، اما برای هر قاعده ای استثناء وجود دارد، مواردی وجود دارد که دید جن به خوبی تعبیر می شود.

اگر خفته در خواب ببیند که جن تبدیل به انسان شد و وارد خانه او شد و در خانه کارهایی انجام داد، نشانه آن است که دشمنی است که به خانه صاحب خواب نفوذ می کند و خداوند بالاتر است و بهترین می داند

و اگر خوابیده در خواب ببیند که گروهی از جن وارد خانه او می شوند، نشانه دزدانی است که می خواهند خانه را بدزدند و به اهل آن آسیب برسانند.

و دیدن جن در خواب ایستاده بر درب خانه بیننده، علامت آن است که این شخص دچار زیان بزرگی خواهد شد و به سبب آن روزهای بدی را خواهد گذراند.

شاید دیدن جن در خواب درب خانه بیننده، بیانگر این باشد که عهدی وجود دارد که بیننده در عمل به آن عمل نکرده است.

مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی او مضطرب شود، شیطان با او بازی می کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می دهد و گیج می کند جلوه می دهد. 

 

تعبیر خواب صحبت کردن با جن

 

ارتباط با دنیای ماوراءالطبیعه:

برخی از معبران معتقدند که خواب صحبت کردن با جن نشانه‌ای از ارتباط نزدیک بین رویابین و دنیای ماوراءالطبیعه است. این خواب می‌تواند نشان دهد که رویابین دارای توانایی‌های روحی خاصی است که هنوز کشف نکرده است.

 

هشدار برای اعمال و رفتار:

برخی دیگر از معبران معتقدند که خواب صحبت کردن با جن هشداری برای رویابین است که باید از اعمال و رفتار خود بیشتر مراقبت کند. این خواب می‌تواند نشان دهد که رویابین در حال انجام کاری است که عواقب منفی برای او خواهد داشت.

 

دریافت کمک از جن:

در برخی موارد، خواب صحبت کردن با جن می‌تواند نشانه‌ای از دریافت کمک از جن باشد. این خواب می‌تواند نشان دهد که جن قصد دارد به رویابین در حل یک مشکل یا رسیدن به یک هدف کمک کند.

 

تعبیر خواب جنگیدن با جن

 

تعبیر خواب جنگیدن با جن در مجموع می تواند نشانه های مختلفی داشته باشد. از نظر معنوی، این خواب می تواند نشان دهنده مبارزه بین خیر و شر در درون فرد باشد. جن ها در فرهنگ اسلامی نماد نیروهای شر و شیطانی هستند. بنابراین، جنگیدن با جن در خواب می تواند نشانه تلاش فرد برای غلبه بر نیروهای منفی در درون خود باشد.

اگر در خواب دیدید که با جن می جنگید و او را شکست دادید، این خواب نشانه پیروزی بر مشکلات و موانع است. شما موفق خواهید شد بر چالش هایی که در زندگی واقعی با آنها روبرو هستید غلبه کنید.

اگر در خواب دیدید که با جن می جنگید و او شما را شکست داد، این خواب نشانه شکست و ناامیدی است. شما ممکن است در رسیدن به اهداف خود ناکام شوید یا با مشکلاتی مواجه شوید که توان مقابله با آنها را ندارید.

اگر در خواب دیدید که از جن می ترسید و فرار کردید، این خواب نشانه ترس و ناامنی است. شما ممکن است از چیزی در زندگی واقعی می ترسید یا احساس ناامنی می کنید.

اگر در خواب دیدید که با جن دوست هستید و با او می جنگید، این خواب نشانه تلاش برای غلبه بر جنبه های منفی شخصیت خود است. شما ممکن است با ویژگی ها یا رفتارهایی در خود روبرو باشید که آنها را نمی پسندید و تلاش می کنید آنها را تغییر دهید.

 

تعبیر خواب فرار از جن

 

تعبیر خواب فرار از جن می تواند به معنای نجات از خطر یا شر باشد. این خواب همچنین می تواند نشان دهنده این باشد که شما در حال تلاش برای دور شدن از چیزی هستید که شما را آزار می دهد. این می تواند یک موقعیت خطرناک، یک رابطه سمی، یا یک مشکل شخصی باشد.

 

تعبیر خواب اذیت شدن توسط جن و صلوات فرستادن

 

اگر کسی در خواب ببیند که توسط جن اذیت می شود، اما در نهایت با صلوات فرستادن از شر او خلاص می شود، این خواب نشان دهنده آن است که او در برابر مشکلات و سختی ها صبر و شکیبایی دارد و در نهایت پیروز خواهد شد.

اگر کسی در خواب ببیند که جن به او حمله می کند، اما او با صلوات فرستادن او را دور می کند، این خواب نشان دهنده آن است که او از شر دشمنان و بدخواهان خود خلاص خواهد شد.

اگر کسی در خواب ببیند که جن به او سخن می گوید، اما او با صلوات فرستادن از او دور می شود، این خواب نشان دهنده آن است که او از شر وسوسه های شیطانی خلاص خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب جن- امام صادق (ع)

 

باید توجه داشت که تعبیر خواب جن به شرایط و موقعیت خواب بیننده نیز بستگی دارد. برای مثال، اگر شخصی در خواب ببیند که با جنی دوست شده است، این خواب می تواند نشانه این باشد که او با فردی شیاد و فریبکار دوست شده است.

در برخی روایات آمده است که دیدن جن در خواب نشانه خیر و برکت است. برای مثال، امام صادق علیه السلام فرمودند:

«هر کس در خواب جنی را ببیند که به او سلام می کند، خداوند خیر و برکتی را در زندگی او قرار می دهد.»

همچنین، در برخی روایات آمده است که دیدن جن در خواب نشانه علم و دانش است. برای مثال، امام صادق علیه السلام فرمودند:

«هر کس در خواب جنی را ببیند که با او صحبت می کند، خداوند به او علم و دانش می دهد.»

 


تعبیر خواب جن

 

  • در جنگل :
  • نشانه مشکلات و سختی ها است.

  • دیدن جن در بیابان:

 نشانه سفر یا حج است.

  •  در دریا :

نشانه سفر دریایی است.

  • در آتش:

نشانه عذاب و بلا است.

  • در آب:

نشانه ثروت و مال است.

  • در آسمان:

نشانه مقام و منزلت است.

  • دیدن جن سیاه:

نشانه وجود دشمنی قوی و خطرناک است.

  • دیدن جن زیبا:

نشانه وجود فتنه و فساد است.

  • دیدن جن زشت:

نشانه وجود بیماری یا فقر است.

 

دیدن جن در خواب نشانه های دیگری نیز دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

  • دیدن جن در خواب دوستی عزیز است.
  • بخت و اقبال و دولت است.
  •  کامرانی در کار است.
  •  بزرگی و حشمت است.
  •  خبری دروغ است و یا کاری باطل است
  •  نشانه وجود دشمنی است که شما را فریب می دهد.
  • نشانه وجود دزدی یا بیماری در آن خانه است.
  • دیدن جنی که به شما حمله می کند نشانه خطر و آسیب است.
  • دیدن جنی که از شما می ترسد نشانه پیروزی و موفقیت است.

 

تعابیر دیگر دیدن جن در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث، تعبیر خواب جن را در شرایط مختلف از معبران دیگر نیز برای شما آورده ایم.

 

تعبیر خواب جن جابر مغربی

  • اگر در خواب دیدید که وارد خانه جن ها شدید و آنها را می شناختید معنی خواب شما این است که به غربت می روید و شهر های زیادی را می بینید.
  • اگر در خواب دیدید که جن شما را برد معنی خواب شما این است که به خواسته خود می رسید از جایی که فکرش را هم نمی کنید.
  • اگر در خواب دیدید که جنی مرده است و یا بیمار است معنی خواب شما این است که حالتان بد می شود.
  • اگر در خواب دیدید که یک پری جایگاه خود را به او میدهد و خودش را در اختیار او قرار می دهد و گاهی پنهان می شود معنی خواب این است که زنی دارد که با مکر به او خیانت می کند.

 

تعبیر خواب جن ابراهیم کرمانی

 

بعضی از اجنه مسلمان هستند و تعبیر دیدار آن‌ها، دیدار دوست و یا اقبال و مال و نعمت می‌باشد، ولی تعبیر دیدار پری‌های کافر، دیدار دشمن و بدبختی و غم و اندوه است.

اگر در خواب جن مسلمان ببینید:

معنی خواب شما دوست و شانس و مال و نعمت است.

اگر در خواب جن کافر ببینید:

معنی خواب شما دشمن و بدبختی و غم و ناراحتی و گرفتاری است

 

تعبیر آنلی بیتون

 

آنلی بیتون یکی از معبران غربی می باشد که سعی کرده است اینم خواب را به خوبی تعبیر کند. وی معتقد است که اگر در خواب خود این موجودات را دیدید بهتر است از برخی از آدم ها دوری کنید. در واقع با این کار خود کار مثبتی کرده اید و می توانید یک زندگی با کیفیت بالا داشته باشید و نگران خیانت نباشید.

 

تعبیرخواب جن، دانیال نبی

 

  • اگر فردی در خواب خود ببیند که در میان این موجودات می باشند نشانه ای از آن است که به سفر مبارکی خواهد رفت.
  • اگر فردی در خواب خود پری را با لباس های بسیار خوب ببیند بدین معنا می باشد که حال بد وی خوب خواهد شد و اگر پری را در خانه ببیند حالش کمی نا مساعد خواهد شد.
  • اگر فردی در خواب ببیند که پری به او چیزی می دهد نشانه ای از مال و ثروت بسیار زیاد می باشد.
  • اگر فردی در خواب خود این موجودات را بغل بگیرد به معنای بسیار خوبی می باشد و می توان گفت به جایگاهی دست می یابد.
  • اگر فردی در خواب ببیند که پری ها با لطف و مهربانی با او حرف می زنند کار هایش رو به راه خواهد شد.
  • افتادن از گردن پری ها در خواب به معنای از دست دادن منزلت و بزرگی می باشد.

 

تعبیر خالد بن محد العنبری

 

یکی دیگر از معبرانی که به تعبیر خواب جن پرداخته است خالد بن محد العنبری می باشد. این فرد بیان می کند که اگر فردی در خواب این موجودات را ببیند یعنی فردی بسیار بد در زندگی او وجود دارد و در امور دینی وی دخالت هایی می کند بنابراین بهتر است مراقب باشید. 

 

تعبیر خواب جن- حضرت یوسف

 

تعبیر خواب جن حضرت یوسف به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله اینکه جن در خواب چگونه ظاهر شده است، چه کاری انجام داده است و شما در خواب چه احساسی داشته اید. در اینجا چند تعبیر احتمالی برای خواب جن حضرت یوسف آورده شده است:

جن نماد قدرت و خرد است. در قرآن، جن به عنوان موجوداتی قدرتمند و خردمند توصیف شده اند که می توانند خیر یا شر باشند.

دیدن جن در خواب می تواند نشانه این باشد که شما به دنبال قدرت و خرد هستید تا در زندگی خود پیشرفت کنید.

جن نماد وسوسه و شیطنت است. در برخی از فرهنگ ها، جن به عنوان موجوداتی شیطانی و فریبنده تلقی می شوند. دیدن جن در خواب می تواند نشانه این باشد که شما در معرض وسوسه و شیطنت قرار دارید.

جن نماد ناخودآگاه است. جن موجوداتی غیرمادی هستند که در دنیای مادی زندگی نمی کنند. دیدن جن در خواب می تواند نشانه این باشد که شما در حال ارتباط با ناخودآگاه خود هستید.

اگر در خواب از جن می ترسید، این نشان می دهد که شما از ناخودآگاه خود می ترسید. ناخودآگاه بخش تاریک و پنهان شخصیت شما است که می تواند حاوی ترس ها، امیال و خاطرات سرکوب شده باشد. اگر در خواب با جن مبارزه می کنید، این نشان می دهد که شما در حال مبارزه با ناخودآگاه خود هستید. ناخودآگاه می تواند منبع قدرتمندی باشد، اما همچنین می تواند مخرب باشد. اگر می خواهید در زندگی خود موفق باشید، باید یاد بگیرید که با ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید و آن را در جهت مثبت هدایت کنید.

اگر در خواب با جن دوست می شوید، این نشان می دهد که شما در حال پذیرش ناخودآگاه خود هستید. ناخودآگاه می تواند منبع قدرتمندی باشد، اما همچنین می تواند مخرب باشد. اگر می خواهید در زندگی خود موفق باشید، باید یاد بگیرید که با ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید و آن را در جهت مثبت هدایت کنید.

 


تعبیر خواب جن


 

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

 

از نظر مطیعی تهرانی اگر در خواب خود جن ببینید، تعبیرش رو به رو شدن با آشوب ها، توطئه ها و دشمنی های اطراف تان است. چنان چه در خواب مقابل خود جنی را دیدید، پس شما در زندگی بیداری با دشمنان و بد خواهان خود مدارا می کنید و در حال دست و پنجه نرم کردن با آن¬ها هستید. دشمنان شما نیز هر روز بیشتر برای شما توطئه می چینند.

  • اگر در خواب از جن ترسیدید و پا به فرار گذاشتید، تعبیر این خواب بر خلاف ظاهر ترسناک آن، امنیت و مصون بودن از خطرات، و همچنین رسیدن به سود و منفعت مالی می باشد.
  • اگر جن را در خانه و منزل شخصی خودتان دیدید، این دشمن از اهل خانه و زندگی شماست و این خواب به شما هشدار می دهد که بیشتر مراقب افراد نزدیک و اطرافیان خود باشید.
  • اگر در خانه تعدادی جن دیدید، این خواب نشان می دهد که اعضا و اهالی خانه شما در مقابل شما ایستاده اند و علیه شما با هم متحد شده اند. شاید درباره مسأله ای با شما مخالف باشند و بخواهند که جبهه بگیرند.
  • اگر به عالم رویا در مکانی ناآشنا و غریب با یک جن رو به رو شدید، این خواب نشان می دهد که دشمن از آشنایان نیست و با شما بیگانه می باشد.
  • اگر جنی که در خواب دیدید بسیار خوشحال و مسرور بود، برعکس شما در روز های آینده گرفتار حزن و اندوه خواهید شد. چنان چه این خواب را بر عکس دیدید، به طوری که جن اندوهگین و ناراحت بود؛ پس شما خوشحال و شادمان خواهید شد.
  • اگر در خواب شاهد جشن و سرور و پای کوبی اجنه بودید، شادی و خنده آنان در خواب، به شادی دشمنان شما در بیداری تعبیر می شود. چنین خوابی مبارک نیست، زیرا شادی و سرور دشمن باعث غم و ناراحتی برای شماست. به بیانی دشمن شادی برای کسی خوشایند نیست. ان شاء الله که خیر است!
  • اگر در خواب فردی آشنا را دیدید ولی احساس کردید که وی یک جن در شکل آشناست، تعبیرش به مانند بالاست.
  • اگر در خواب دیدید که جن یکی از آشنایان شما بود و چیزی به شما داد، پول و مالی نصیب شما خواهد شد.
  • اگر در خواب چیزی از شما گرفت و یا در خواست چیزی کرد، مالی از کف شما خواهد رفت.

دوستی کردن با جن در خواب، همسایگی و مجاورت با دشمن و نیز پذیرفتن فتنه و آشوب های وی بدون مبارزه کردن و مخالفت را نشان می دهد.

  • اگر در عالم رویا با جن دعوا و مشاجره می کردید، این خواب نشانه صلح و سازش، سلامتی و تندرستی است.

 

نتیجه گیری کلی:

ديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود. اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.اگر جن در …
خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

دیدن سم شکافته جن در خواب، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می‌کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.

 


مطالب پیشنهادی:          دوستی با اجنه و ارتباط با آنها- راههای دفع اجنه در روایات


 

پی نوشت:

بانک جامع تعبیر خواب و ساعد نیوز

منابع: myislamicdream، dreamsopedia، dreamdictionary

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

دسته بندی
​​​​​​​_________

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید